Không đầu tư ATM, đơn vị phát hành thẻ phải trả thêm gấp 4

Không đầu tư ATM, đơn vị phát hành thẻ phải trả thêm gấp 4. Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) vừa có văn bản gửi một số ngân hàng thông báo thay đổi mức phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM đối với tổ chức thành viên chỉ tham gia chiều phát hành thẻ.

Theo đó, mức phí chia sẻ mà tổ chức chỉ phát hành thẻ không có mạng lưới ATM sẽ tăng lên 8.000 đồng/giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT), áp dụng từ ngày 1-8.

Trong khi đó, với những đơn vị phát hành thẻ có máy ATM vẫn giữ nguyên như hiện tại.

Lý do việc điều chỉnh này, theo Napas, là nhằm hài hòa giữa tổ chức phát hành và tổ chức thanh toán, tiến tới bù đắp chi phí, tự điều chỉnh và khuyến khích phát triển mạng lưới ATM.

Không đầu tư ATM, đơn vị phát hành thẻ phải trả thêm gấp 4

Không đầu tư ATM, đơn vị phát hành thẻ phải trả thêm gấp 4

Còn hiện nay, cán cân phát hành, thanh toán thẻ trên thị trường đang có xu hướng mất cân đối khi các ngân hàng (NH) tập trung vào việc phát hành thẻ mà chưa đầu tư nhiều vào phát triển mạng lưới ATM vì chi phí đầu tư và chi phí vận hành cao.

Đặc biệt, sau khi được NH Nhà nước cấp phép, một số công ty tài chính tiêu dùng được tham gia vào mạng lưới Napas nhưng chỉ trong vai trò phát hành. Khi đó, các tổ chức thanh toán có mạng lưới ATM sẽ càng chịu thêm gánh nặng phục vụ, gây mất cân bằng giữa phát hành và thanh toán.

Việc thu phí hạ tầng thời gian gần đây đã được nhiều NH lớn đề cập với lý do nhiều NH chỉ chăm chăm phát hành thẻ chứ không chịu đầu tư máy hoặc đầu tư rất ít máy. Tuy nhiên, theo các NH, quy định như trên chỉ chủ yếu nhằm vào các công ty tài chính, còn với các NH nếu có một máy ATM vẫn áp dụng mức phí chia sẻ như hiện tại.