Articles Posted in the " ngân hàng phương đông " Category

  • Tuyển dụng và trọng dụng người tài để OCB phát triển

    Ngân hàng OCB liên tục tuyển dụng nhân sự giỏi với chất lượng chuyên môn cao vào công ty với mục tiêu cán mốc 7000 nhân sự vào cuối năm.Từ những tin tức thu được thì có thể thấy quy mô và chất lượng của OCB ngày càng tăng với quyết tâm của ban lãnh […]