Articles Posted in the " ngoại tệ " Category

  • Sẽ tiếp tục cho vay ngoại tệ trong năm 2018

    Tiếp tục tư vấn chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay (17/11), Thống đốc Lê Minh Hưng đã chính thức nêu quyết định về hướng nguồn hỗ trợ ngoại tệ, lúc thời hạn chính sách này chỉ còn hơn 1 tháng. Cụ thể, đại biểu Quốc hội quan tâm, theo quy định hiện […]